Branntetting

Hensikten med en forskriftmessig riktig utført branntetting i et brannskille/celle er å opprettholde dekket eller veggens egenskaper mot brann i henhold til brannkravet.

Rør, kabler og kanaler gjennom et brannskille/celle er det svakeste punkt. 
Riktig utførelse og rett bruk av produkter er vesentlige faktorer for å tilfredstille kravet.