Isolering

Isolering av uisolerte rør og ventiler er noe av det mest lønnsomme som kan foretas i en bedrift!

I tillegg til at det er veldig lønnsomt vil inneklimaet bli bedre. Prosessutstyr som står ute har større varmetap enn innendørs installasjoner på grunn av større temperaturforskjeller og vindpåvirkning.
Utendørs anlegg må derfor isoleres bedre enn anlegg innendørs samtidig som mantlingen må tåle vær og vind.

For å sikre at ventilasjonsanlegget fungerer som forutsatt og hindre skader på grunn av for eksempel kondens og fuktighet, er det nødvendig å isolere hele eller deler av kanalsystemet.

Termisk isolering av ventilasjonskanaler dreier seg i hovedtrekk om å: 

- oppnå god varmeøkonomi ved å begrense varmetapet
- oppnå en spesifikk utløpstemperatur fra ventilasjonsluften
- hindre kondens på enten innsiden eller utsiden av kanalen

Oppvarmingskostnadene reduserer ved å forhindre at den tilførte varmen i ventilasjonslufta, overføres til uoppvarmede omgivelser.


Vi isolerer med Glava Lamellmatte fra tykkelser 25 mm til 100 mm.
Lamellmatte er trykkmotstandig varmeisolerende glassullmatte (tverrstilte lameller) med armert PET alufolie (diffusjonstett belegg). Den kan brukes til utvendig isolering av rør, kanaler, beholdere m.m. Glassull er ubrennbar i henhold til ISO 1182.

Bilde av innvendig kondens

Lamell isolering vil også fungere som kondensisolering mot innvendig kondens i kanalene. Hvis kanaler med varm, fuktig luft føres gjennom rom som er kaldere enn kanalen er der fare for kondens innvendig i kanaler.