Lyd isoleringStøy er en velkjent ''bivirkning'' fra ventilasjonsanlegg. Støy oppstår som følge av mekaniske driverenheter som vifter og motorer og dessuten som følge av at ventilasjonslufta strømmer med stor hastighet gjennom kanalnettet.

Et kanalnett i et ventilasjonsanlegg lydisoleres innvendig ved at deler av kanalene isoleres samtidig som at lydfeller monteres på utvalgte steder. Lyden ''spises opp'' ved at en stor del av lydbølgene trenger gjennom overflaten til det lydisolerende materialet og absorberes i mineralullen. Energien i lydbølgene overføres til varmeenergi i kontakt med mineralullfibrene.

Ved lydisolering benytter vi Glava Lydfelleplater.
Lydfelleplater er ubrennbar og trykkfast glassullplate.