Rørisolering

Til isolering av varme rør og kalde rør, bruker vi Glava rørskåler og K-flex/Armaflex cellegummi.

Ved å isolere riktig vil du oppleve at:

- Du slipper å vente lenge på varmtvannet
- Du unngår kondens på kaldtvannsrørene
- Du har kaldt vann i rørene sommerstid
- Du unngår frostsprengning


Varme rør
Isolering av varme rør har til hensikt å begrense varmetapet mellom det strømmende vannet i røret og omgivelsene.Glava rørskåler er det beste produktvalget ved isolering mot varmetap fra varmtvannsrør og rør til sentralvarmeanlegg. En tradisjonell rørskål er homogen og formpresset isolasjon. Den isolerer ca 20% bedre og krever tynnere tykkelser enn bøybare isolasjonsskåler.
Rørskålene kan benyttes opp til medietemperatur på 500oC. Aluminiumsfolien tilfredstiller ikke krav til fuktsperre på kjøle- og fryserør.

Kalde rør - kondens isolering
Cellegummi er egnet for isolering mot kondens, varmetap og frost av rør til kaldt og varmt forbruksvann.
Materialet er godt egnet til å isolere kalde installasjoner.


Cellegummi er et isolasjonsmaterial laget av ekstrudert gummi. Ekstruderingsprosessen gjør materialet porøst med celler(bobler) fylt med luft eller annen isolerende gass.
Cellegummi har egenskaper som gjør den svært egnet til å isolere både kalde og varme rør og anlegg.Bilde av utvendig kondens
Når det foreligger vedvarende utvendig kondensfare på ventilasjonskanaler, benytter vi cellegummi på de ''utsatte'' delene av ventilasjonsanlegget. Kondensfare kan oppstå ved at ventilasjonskanaler for kaldt luft føres gjennom oppvarmede rom, og man oppnår ikke enkel fuktsperre på utsiden av mineralullen. I slike tilfeller bruker vi cellegummi.