Teknisk brann-isolering

Ventilasjonskanaler som føres gjennom konstruksjoner med branntekniskfunksjon skal brannisoleres samtidig som utsparingen tettes med klassifisert/sertifisert tettemasse. Hensikten er at gjennomføringen ikke skal svekke konstruksjonens brannmotstand. 

For å hindre brannspredning pga. varmeledninger i rør og kanaler må disse isoleres et stykke ut på hver side av konstruksjonen. 
Kanaler isolerer vi med Glava folie brannmatte og rør isoleres med Glava Rørskåler.


Glava folie brannmatte er steinullmatte med ytterkledning av armert alufolie og netting. Den er varme- og brannmotstandig med en ubrennbar aluminiumsfolie (aluminium og glassfibernett).
Den er godkjent i minimum 30 mm tykkelse som utvendig brannisolasjon EI 60(A 60) for kanaler i gjennomføringer, og som brannisolasjon EI 90 (A 90) i brannceller.

Glava Rørskålene tilfredstiller kravene til varmeavgivende og røykprooduksjon i klasse P I. Godkjent som isolering av stålrør og kobber i gjennomføringer med brannmotstand A30-A120.