Mantlig


Hensikten med utendørs mantling er hovedsakelig for å beskytte isolerte installasjoner mot vær og vind. Innvendig mantling i bygg brukes blant annet til å gi et bedre utseende på et rør som er isolert.
Vi produserer mantel og leverer i den form og størrelse kunden ønsker.