top of page
IMG-20201201-WA0011.jpg

Hvorfor isolere?

De aller fleste vet at vi isolerer, enten for å holde på varme, for å holde på kulde, eller holde så jevn temperatur som mulig.  Vi isolerer også for å spare på energi, og dermed også spare penger.

Hovedoppgaven  til en varmeisolasjon er å redusere varmetransporten fra en varm installasjon til områder med lavere temperatur for på den måten å redusere energitapet fra ulike typer av tekniske installasjoner. Hovedoppgaven til en kuldeisolasjon er å holde stabil temperatur i det kalde mediet selv om det blir utsatt for varme.

Råd og inspirasjon: Products

Isolering av ventilasjonskanaler

Varmeisolering av ventilasjonskanaler er ofte nødvendig for å sikre at isolasjonen skal redusere varmetapet fra en kanal som inneholder varmere luft enn omgivelsene. I noen tilfeller er det også nødvendig å forhindre at kald luft i kanalene varmes opp av en høyere temperatur utenfor kanalene. I slike tilfeller er det viktig å utføre isoleringsarbeidene  slik at det ikke oppstår fare for kondens på kanalen. Dette gjøres ved å påføre isolasjonen et tett overflatebelegg. I mange tilfeller skal ventilasjonskanalen også isoleres slik at de oppfyller mange forskjellige krav på samme tid, som f.eks. energi krav, krav til lydisolering og krav til brannsikring.

WP_000967.jpg
Råd og inspirasjon: Mission
P1010112.JPG

Mantel (overflatebeskyttelse)

Vi isolerer for å beskytte, men mange ganger er det også nødvendig å beskytte isolasjonen for å sikre at den fungerer etter sin hensikt og ikke blir påvirket av ytre forhold og faktorer. Krav til utseende og mekanisk styrke er andre viktige årsaker til at vi må beskytte selve isolasjonsmaterialet. I næringsmiddelindustrien kommer også krav til hygiene inn som et viktig moment. Overflatebeskyttelse er nødvendig på anlegg og installasjoner både utendørs og innendørs.

Råd og inspirasjon: Mission

Brannisolering og branntetting

Passiv brannsikring

Brannisolering av bygninger og konstruksjoner og brannisolering av installasjoner har ikke som mål å hindre brann, men å hindre at brann sprer seg fra et sted til et annet. Dersom det har begynt å brenne, skal isoleringen sikre at brannen gjør minst mulig skade på bygninger og intallasjoner, og gi best mulig trygghet for personer.

Råd og inspirasjon: Tekst
bottom of page