Pågående prosjekter:

Tønsberg sykehus - Sykehuset i Vestfold

Mars 2018 - ferdigstilt


Jotun fabrikk - Sandefjord

Mars 2018 - ferdigstilt

Asko

September 2019 - ferdigstilt

Ferdigstilte prosjekter

Et lite utvalg av våre prosjekter: